Over de methode

Vergeleken met andere instrumenten is de piano letterlijk en figuurlijk uitzonderlijk breed. De orkestrale kracht en de intimiteit en het lyrische en percussieve karakter maken het een beest van een instrument, waarop bijna alles kan. Met deze lesmethode grijpt de leerling al vroeg vele van die mogelijkheden aan.

De leerling speelt in beginsel met beide handen tien verschillende dieren. Deze dieren zijn tweeklanken die je overal op de piano kunt pakken. Hierdoor klinken al heel snel verschillende klankkleuren en harmonieën. Bovendien kun je de dieren spelen met arm- en grijpbewegingen die ieder kind al beheerst. Het repertoire van Klavierleeuwen en Podiumbeesten stimuleert de leerling om expressief te spelen. Er wordt meteen écht muziek gemaakt. De diversiteit van stijlen en karakters in de muziek prikkelt de ontwikkeling van de fantasie en muzikaliteit. Het lesmateriaal bevat naast kinderliedjes – die gezongen en begeleid worden door de leerling zelf – voornamelijk (modern)klassieke composities met zowel traditionele als verrassende samenklanken en ritmes.

Fragment van ‘Variatie op de bij’ uit Klavierleeuwen

Leren is het meest aantrekkelijk aansluitend op wat je al kan, want dan kun je vanuit een betrouwbaar uitgangspunt zelf ervaren wat je doet. Van nature aanleren is efficiënter dan gecorrigeerd afleren. Pianospelen is een ambacht waarvoor er fysiek veel vaardigheden ontwikkeld moeten worden die ver van de menselijke natuur af staan. Deze lesmethode begint dichtbij de al aanwezige motoriek van een jong kind en gaat steeds een stap verder in de richting van een pianist.

Als de muziek uit Klavierleeuwen, het eerste boek, in notenschrift geschreven was, zou geen enkele beginnende leerling deze kunnen lezen. Geschreven in het ook nog visueel aantrekkelijke dierenschrift kan dat wel. Met het zeer zorgvuldig opgebouwde lesmateriaal van Podiumbeesten maakt de leerling zich ook het notenschrift eigen.

Deze lesmethode combineert de mentale en fysieke vaardigheden die een beginnende pianoleerling moet ontwikkelen. In die onderlinge samenhang komt ieder aspect aan de orde. Op een natuurlijke manier krijgt de jonge leerling de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot een grote klavierleeuw.

Fragment van ‘Andante’ uit Podiumbeesten