Disclaimer VOF De Klavierleeuwen

De algemene voorwaarden die betrekking hebben op alle tussen V.O.F. De Klavierleeuwen en de opdrachtgever tot stand gekomen opdrachtovereenkomsten kunt u vinden onder het kopje winkel.

Daarnaast zijn te allen tijde de onderstaande voorwaarden van toepassing op uw bezoek aan de website www.deklavierleeuwen.nl

– V.O.F. De Klavierleeuwen besteedt veel zorg aan de inhoud en samenstelling van de informatie op de Website, maar garandeert niet dat de inhoud van de Website en in het bijzonder de daarin vervatte gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites en/of media waarnaar door middel van hyperlinks – of anderszins – wordt verwezen. V.O.F. De Klavierleeuwen behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging tot wijziging, toevoeging of verwijdering van de Website en/of de daarin vervatte informatie of gegevens over te gaan.

– V.O.F. De Klavierleeuwen aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de Website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens noch voor de websites en/of media waarnaar door middel van hyperlinks – of anderszins – wordt verwezen.

– V.O.F. De Klavierleeuwen aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de Website of anderszins gebruikmaakt van de Website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien

– De Website, waaronder de content daarvan, is auteursrechtelijk beschermd. De Website mag niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of op een andere manier worden gebruikt zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van V.O.F. De Klavierleeuwen.

– De Website is ontworpen voor, en gericht op, het gebruik door (potentiĆ«le) klanten en opdrachtgevers van V.O.F. De Klavierleeuwen die gevestigd zijn binnen Nederland en daarbuiten.

– V.O.F. De Klavierleeuwen kan niet garanderen dat de Website, waaronder begrepen de inhoud daarvan, geschikt is voor gebruik buiten Nederland. Indien u ervoor kiest om deze website te bezoeken vanuit een locatie buiten Nederland, dan komt dit voor uw eigen risico en bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

– Ieder gebruik door u van de Website, waaronder het inloggen op de Website, alsmede ieder handelen en nalaten van V.O.F. De Klavierleeuwen in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

V.O.F. De Klavierleeuwen is te bereiken op verschillende manieren:

E-mail: info@deklavierleeuwen.nl
Telefoon: 06 25153418 (Mara van Pommeren) of 06 33045925 (Annemieke Boot)
Post: Forel 380, 3824 LK Amersfoort