Auteurs

Annemieke Boot en Mara van Pommeren studeerden tegelijkertijd aan de conservatoria van Groningen en Utrecht. Zij volgden veel lessen samen, waaronder de piano­methodiek­lessen in Groningen bij Robert Harris, in de jaren 2000 tot en met 2002. Daar deden zij de eerste inspiratie op voor het maken van de lesmethode, want deze is ontstaan uit één van zijn ideeën. In de jaren die volgden gaven Annemieke en Mara veel les, aan zowel kinderen als volwassenen. Bij het lesgeven aan kinderen hadden ze allebei het idee dat ze iets tekort kwamen: een geschikte lesmethode. Tijdens de gezamenlijke treinreizen tussen Utrecht en Groningen, in de studietijd aan het Utrechts conservatorium, werd het wel en wee van de pianisten uitvoerig besproken. Zij bleken veel ervaringen in en opvattingen over het lesgeven te delen. Daarom besloten zij in april 2007 gezamenlijk hun pianistische kwaliteiten in te zetten voor het maken van een nieuwe lesmethode voor jonge kinderen. Het project bleef zich ontwikkelen en werd al gauw groot en succesvol. Inmiddels hebben Mara en Annemieke veel ervaring in het lesgeven met Klavierleeuwen en Podiumbeesten. In 2011 richtten zij VOF De Klavierleeuwen op en in 2013 komen zij vanuit hun lespraktijken naar buiten met de methode.